A hand on a keyboard with a diagram of a network overlayed ontop.

Det har alltid funnits ett behov av att kommunicera över språkgränserna

Ett av de första kända orden för översättare är eme-bal som bokstavligen betyder language-turner. Det användes i Mesopotamien redan på 2500-talet före vår tidräkning. I dagens globala värld är detta behov ännu större. Därför vill vi skapa en syntes som kombinerar det traditionella översättningshantverket med modern teknik. Översättningsverktyg, så kallade CAT-program, är numera standard. De kan kombineras med maskinöversättning som redigeras av en översättare för att minska kostnaderna och spara tid.

OM OSS

Vi är ett familjeägt företag med mer än 25 års erfarenhet av översättningsbranschen med särskilt fokus på skandinaviska språk. Vi har ett globalt kontaktnät av professionella lingvister och samarbetspartners. Vi tror på ett nära samarbete med kunden för att minska förseningar beroende på oklarheter och frågor. Genom att hålla alla parter uppdaterade blir jobbet klart i tid och med bästa resultat.

PRISER FÖR OLIKA BUDGETAR

Genom olika kombinationer av översättning med eller utan översättningsverktyg och maskinöversättning samt andra tjänster som redigering, korrekturläsning och DTP kan vi erbjuda priser som passar de flesta budgetar och ändamål.

A laptop on a wooden surface with a glass on the left side and a notebook on the right side.

ÖVERSÄTTNING, REDIGERING OCH KORREKTURLÄSNING

Alla översättningar utförs av professionella översättare som har målspråket som modermål. Den översatta texten kan sedan redigeras och korrekturläsas.

Vi kan erbjuda ISO-certifierade översättningar samt auktoriserade översättningar för juridiska dokument genom våra samarbetspartners.

Lokalisering är en form av översättning som innebär en anpassning av textmaterialet, inte bara översättning av orden, till en annan kulturell kontext.

A pair of hands on a laptop keyboard with the words content as a screen.

TRANSCREATION, COPYWRITING OCH SEO

Transcreation är en friare form av översättning som i första hand används för reklam- och marknadsföringsmaterial.

Översättaren kan avvika från källtexten efter behov, så länge slutresultatet har samma betydelse och väcker samma känslor som originalet. Vid transcreation bör även grafik och annat visuellt material övervägas eftersom allt måste samspela.

För marknadsmaterial kan vi också tillhandahålla copywriting och sökmotoroptimering på olika språk.

A stack of disorganized dictionaries.

HANTERING AV ÖVERSÄTTNINGSMINNEN OCH ORDLISTOR

Vi kan hjälpa er att utveckla era översättningsprocedurer. Vi kan granska, utvärdera och klassificera textmaterial och tidigare översättningar och sedan skapa översättningsminnen som kan sänka kostnaderna för framtida översättningar.

Vi kan också sammanställa ordlistor över vanliga eller specialiserade termer och uttryck inom er industri eller ert företag. När ni har godkänt ordlistorna kan de översättas och användas för att skapa en konsekvent terminologi för framtida projekt.